Grunnklipp , gradering

Hei!

I sisst uke begynte vi med gradering! Endelig er vi ferdig med like lengder!

Da sto mellom gradering, høy gradering og lavgradering på tur!

Alle fikk litt å tenke på når vi startett med en ny klippemåte, og det ble en del spørsmål, men våre kjære lærere er heldigvis så tålmodige og gikk rundt å forklarte oss  vordan vi skulle gjøre det.

 

I dag fortsatte noen med lav,høy, mellom gradering, mens noen begynte på kortgradering.  Da ble det om å ikke klippe fårr kort, og holde graderingen på plass så ikke klippen ble like lengder. Med tunga beint i munnen satt/sto vi alle i dyp konsentrasjon , og det endte med veldig fine resultater! Vi fikk skryt i dag, og det gjør at motivasjonen blir ennda bedre!