• PERSONUPPGIFTER

  • VAL AV UTBILDNING

    Vi samlar in dina uppgifter för att kunna behandla din ansökan samt skicka dig information. Du kan när som helst begära information om insamlad data samt neka til vidare mailutskick. Efter 12 månader raderas din data hos oss.