Barberarutbildning

Utbildningen ger dig som elev en stabil grund att stå på när du börjar raka och klippa.

Kommunal utbildning

Undervisningen sker genom klassrumsundervisning, 25 poäng per vecka, med minimum 55% garanterad lärarledd undervisning. Den lärarledda platsförlagda undervisningen är fördelad på 3 dagar i veckan ca 9.00-16.00.

Privat utbildning

Utbildningen genomförs på heltid (tre dagar i veckan). International Hair Academy individanpassar upplägget på sina utbildningar och har intag vår och höst.

d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs