CSN: Centrala studiestödsnämnden

Vår kommunla vuxenutbildningen är CSN-berättigad. Så man kan ansöka både om studielån och bidrag.

OBS! Det gäller inte vår privatutbildning.

Klicka nedan för att komma till CSN:s ansökan om studiemedel

För dig som går Kommunal vuxenutbildning och ansöker om studiemedel hos CSN, tänk på att:

  • Studieförsäkran inte görs förrän första dagen som du infinner dig på skolan
  • Du ska rapportera kursernas datumintervall till CSN enligt nedan:
Kursnamn Kurskod Poäng Datumintervall
Hantverk introduktion HAVHAV0 200 20210906-20211015
Frisör 1 HAVFRI01 200 20211018-20211126
Frisör 2 HAVFRI02 200 20211129-20220107
Material & miljö HVKMAE0 100 20220110-20220128
Frisör 3 HAVFRI03 200 20220131-20220311
Frisör 4 HAVFRI04 200 20220314-20220422
Frisör 5 HAVFRI05 200 20220425-20220603
Tradition & utveckling HVKTRA0 100 20220606-20220624
Frisör 6a HAVFRI06a 100 20220627-20220715

Val av skola hos CSN

När du ansöker bidrag och studielån ska du ange någon av nedanstående skolor utifrån den kommun du söker via.

Kunskapscentrum Nordost = Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm & Österåker

Kunskapsparken = Sollentuna

Sigtuna Kompetenscenter = Sigtuna

Solna Vuxenutbildning = Solna

Vuxenutbildningen Upplands Väsby = Upplands Väsby

Komvux Lidingö = Lidingö