Gå en kommunal barberarutbildning!

Utbildningen ger dig som elev en stabil grund att stå på när du börjar raka och klippa.

En kommunal barberarutbildning (komvux) där du kommer lära dig hur man använder rakkniven & rakborsten som arbetsverktyg, behandling med varma & kalla handdukar, skägg och ansiktsanatomi, om växtriktning i skägg och olika hudtyper. Du får också lära dig särskild klippteknik för herrar, samt få fördjupning i hår och hud. Utbildningen går också närmare in på arbetsmiljön inom branschen och yrkeshygien.

 

barberar6

Utbildningens upplägg

Undervisningen sker genom klassrumsundervisning, 25 poäng per vecka, med minimum 55% garanterad lärarledd undervisning. Den lärarledda platsförlagda undervisningen är fördelad på 2-3 dagar i veckan ca 9.00-16.00.

Övriga studier sker genom egenstudier på distans med inslag av digital undervisning.

I fjärde kursen kommer du som elev ta emot kunder i skolans salong under handledning av våra professionella lärare.

 

APL/ Praktik

Vi erbjuder praktikplats på någon av koncernens 40 salonger, Nikita Hair & Sayso.

Praktik förläggs under de sista två kurserna.

Raisegruppen

Som en del av Raise Gruppen (Nikita Hair & Sayso) har International Hair Academy ett samarbete med koncernens 150 salonger i både Sverige och Norge. Vilket leder till att det finns goda möjligheter till anställning direkt efter utbildningen

Datum för kursstart i Oktober

OBS! Datum skiljer sig beroende på vilken kommun som ansöker via. Datum för varje kommun finns vid välj kommun. 

Ansökan öppnar:

2023-04-01

Ansökan stänger:

2024-08-18

Kursstart:

2024-10-14

Kursen innehåller:

Utbildningen bygger på nio kurser inom hantverk, totalt 1500 poäng och sträcker sig över 60 veckor. Kurs som pågår under sommartid har inget kursuppehåll. Delar av kurser förläggs på praktik /egenstudier.

Kurserna
 • Hantverk introduktion
 • Frisör 1
 • Barberare 2-6
 • Material & miljö
 • Tradition & utveckling

Utbildningen

International Hair Academys kommunala barberarutbildning är kostnadsfri och CSN-Berättigad

Verktyg & Material

Skolan tillhandahåller dig alla verktyg och all litteratur under utbildningstiden och står för kostnaden för våra elevers delprov! Alltså tillkommer INGA extra kostnader! Utöver obligatoriska kursmoment ingår även utbildning i hårersättningar.

Varför ska du välja International Hair Academy?

 • Vi betalar för ditt gesällprov om du läser till barberare hos oss vilket vi är ensamma om i Stockholm.
 • Vi står för ALLA verktyg och studiematerial under utbildningen (inga extra kostnader tillkommer)
 • Vi har verksamma examinatorer som lärare
 • Vi har behöriga yrkeslärare
 • Vi tillhör Nordens största frisörkoncern
 • Vi erbjuder praktikplats på någon av koncernens 40 salonger
 • Vi är generösa med vårt utbildningsmaterial
 • Vi är erbjuder utbildning i hårersättningar
 • Vi individanpassar undervisningen till eleven
 • Vi tar inte ut någon materialkostnad för elevens modellbehandlingar

Behörighet

Kommunal vuxenutbildning riktar sig till de personer som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en yrkesutbildning.

Du är behörig att studera inom kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år du fyller 20 år. Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år.

Förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

 

Ansökan

För att ansöka klickar du på din kommun, där slussas du vidare till din hemkommuns hemsida.

Är du skriven i en annan kommun än de angivna nedan så ansöker du även då via någon av länkarna nedan. Därefter skickar du din ansökan till din hemkommun för godkännande.

För mer information om behörighet att söka vuxenutbildning eller privatutbildning, samt studie- och yrkesvägledning, gå in på länkarna nedan eller kontakta skolans rektor therese.haleving@raise.no

iha-skjagg
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs